Etiket: Müziksel zeka

23 Nisan 2014

Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, “insan kendisinde gelişmiş olan, geliştirmesi gereken veya geliştirmek istediği yönlerinin farkına vararak, çeşitli yöntemlerle, kişisel bir gelişim sağlama olanağı bulabiliyor” dedi. Hanım Demirbaş, “Çoklu zeka kuramı geleneksel zeka kuramlarının sabit fikirliğe karşın içsel bir bakış açısı sunuyor. Yıllardır uzmanlar zekanın gelişmeye açık olmayan, doğuştan gelen bir kapasitesinin olduğunu öne sürmüşlerdir. Yapılan gözlem ve araştırmalar yaşanan duygu ve düşünsel deneyimlerin zekayı farklı tarzlarda şekillendirdiğini gösteriyor” ifadesinde bulundu. Hanım Demirbaş, “Bazı insanların görerek ve zihinlerinde şekillendirerek öğrenebildikleri konuları kimi dinleyerek kimisi ritimlerle kimisi kendi görüşünce analiz ederek aklında tutabiliyor. Bu zeka türleri de insanda sadece tek bir yönde gelişmeyebiliyor. Örneğin; hem işitsel hem görsel zekası gelişmiş olanlar olabiliyor. Bu kuram dikkate alındığında öğrenci, öğretmen, aile vs. kişinin eğitiminde payı olan bireylerin farkındalıkları artıyor. İnsanları tek bir bakış açısıyla değerlendirmek yerine yetiştiği koşullar hesaba katılıyor. Bu sayede insan kendisinde gelişmiş olan, geliştirmesi gereken veya geliştirmek istediği yönlerinin farkına vararak, çeşitli yöntemlerle, kişisel bir gelişim sağlama olanağı bulabiliyor. Zeka gelişim türlerini ayırdığımız zaman, yedi şekli olduğunu görüyoruz