NLP (Sinir Dili Programlaması)

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP,bireyin istediklerini elde etmesine imkan veren bir düşünce,uygulama ve davranış biçimidir. İnsanı bir bilgisayara benzetirsek NLP,bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknolojidir. Her bireyin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur.

NLP Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir…

NLP Bir Davranış Biçimidir…Merak,macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama,kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP Bir Teknolojidir. NLP’yi öğrenen kişi algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmeyi öğrenir.